Overnames voeren omzet bouwer BAM op

De Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste helft van 1998 de winst ten opzichte van het eerste halfjaar van 1997 met 65 procent zien stijgen tot 13,7 miljoen gulden. De omzet van de aannemer uit Bunnik nam met 57 procent toe tot ruim 1 miljard gulden.

Overnames voerden de omzet met zo'n 25 procent op. De overige omzetstijging kwam voor rekening van de bestaande bedrijfsonderdelen. Met name de bouwactiviteiten en de sector installatietechniek deden het goed. De uitkomsten op het gebied van infrastructuur en milieu waren, zoals gebruikelijk in het eerste semester, minder goed.

Op basis van de toegenomen waarde van de orderportefeuille gaat BAM ervan uit dat de omzet over geheel 1998 met zo'n 34 procent zal stijgen tot 2,15 miljard gulden.

De nettowinst, die in 1997 23,4 miljoen gulden bedroeg, zal eveneens “aanzienlijk hoger” uitkomen.