Onderzoek wateroverlast

MIDDELBURG, 23 SEPT. Een onafhankelijke commissie gaat in Zeeland onderzoeken of waterschappen adequaat hebben gereageerd op de wateroverlast vorige week. Gedeputeerde Staten (GS) hebben daartoe besloten omdat onduidelijk is of de schappen wel snel genoeg zijn begonnen met bemalen en het inzetten van pompen.

Met name de bevolking van Sint-Annaland en Sint Philipsland had op dat gebied forse kritiek op Waterschap Zeeuwse Eilanden. GS willen verder inzicht in de gevolgen van de uitzonderingspositie van Tholen op het gebied van hulpverlening. Die Zeeuwse gemeente is als enige aangesloten bij de West-Brabantse brandweer.

Daardoor kon het gebeuren dat de regionale brandweer Zeeland dompelpompen uitleende aan West-Brabant, terwijl Tholen juist zat te springen om extra pompcapaciteit. Tholen kreeg overigens uiteindelijk, na een verzoek daartoe, via de West-Brabantse brandweer wel extra pompen. Een evaluatie over de gang van zaken moet volgens de staten van Zeeland verder duidelijk maken hoe in de toekomst dergelijke rampen voorkomen kunnen worden.