Nederland op zeven na minst corrupt

Foto: Nederland is het op zeven na minst corrupte land ter wereld. Dat blijkt uit de gisteren verschenen Corruption Perception Index 1998 van Transparency International, een non-gouvernementele organisatie die onder meer gesteund wordt door de Europese Unie, de Verenigde Naties en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De index omvat 85 landen. De mate van corruptie is weergegeven met een rapportcijfer (tussen 0 en 10), waarbij een hoog cijfer staat voor weinig corruptie. Hierbij gaat het niet om het werkelijke niveau van corruptie, maar om de perceptie ervan bij het publiek. De index is samengesteld op basis van twaalf onderzoeken van vooraanstaande bureaus en instellingen als The Economist Intelligence Unit, de Wereldbank, Gallup en het World Economic Forum.

De gegevens uit deze onderzoeken wisselden onderling soms sterk. Daarom is in de grafiek ook de mate van spreiding (de standaarddeviatie) weergegeven van de brongegevens. Hoe hoger de standaarddeviatie, hoe sterker de spreiding. De spreiding ontstaat bijvoorbeeld als verschillende sectoren in een land een verschillende mate van corruptie kennen; zo kan de overheid onbetrouwbaar worden gevonden en het lokale bedrijfsleven niet. Ook kunnen regionale verschillen in een land een grote mate van spreiding verklaren. De landen van de Europese Unie staan alle bij de veertig minst corrupte. Het laagst staat Italië (rapportcijfer 4,6). Hoger noteren Griekenland (4,9), België (5,4), Spanje (6,1), Portugal (6,5), Frankrijk (6,7), Oostenrijk (7,5), Duitsland (7,9), Ierland (8,2), het Verenigd Koninkrijk (8,7) en Luxemburg (8,7). De overige EU-landen staan in de top-10. Verder hebben de Verenigde Staten een rapportcijfer van 7,5 en scoort Japan een 5,8.

    • Arlen Poort