Meer helderheid bij beoordeling kunstsubsidies

DEN HAAG, 23 SEPT. Staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur zal zorgen voor meer helderheid bij de beoordeling van subsidieaanvragen van kunstgezelschappen. Op vragen van het D66-Kamerlid Dittrich over de slordige beoordeling van de aanvragen door de Raad voor Cultuur gaf de staatssecretaris toe dat er in het verleden 'een paar bedrijfsongevallen' zijn geweest.

Dittrich noemde als voorbeeld de weigering van subsidie aan het Haagse dansgezelschap Djazzex, dat daardoor ter ziele ging. De rechter moest er aan te pas komen en oordeelde dat het advies te slordig was gemotiveerd. Het ministerie van cultuur stelt vijf ton beschikbaar voor de liquidatiekosten van het gezelschap. Volgens de bewindsman zijn de procedures bij de Raad voor Cultuur inmiddels aangescherpt. Hij erkende dat de kunstwereld recht heeft op een zo transparant mogelijk beoordelingssysteem en beloofde de Kamer op de hoogte te houden. De procedures voor het bezoeken van voorstellingen door commissieleden van de raad zijn volgens de staatssecretaris ook aangepast. Volgens Dittrich moet Van der Ploeg nagaan hoe de aanstelling van die leden plaatsvindt en of zij wel deskundig zijn. “Dat zijn nu onzichtbare mensen”, aldus het Kamerlid. (ANP)