Kabinet wil meer overleg; Kritiek Kamer op 'getreuzel' met varkenswet

DEN HAAG, 23 SEPT. De drie grote fracties in de Tweede Kamer hebben kritiek op de ministeries van Landbouw en van Milieu omdat deze “te lang bezig zijn” met het aanpassen van een wet die de verspreiding van varkensziekten moet tegengaan door een andere indeling van het platteland.

Varkenshouders en lagere overheden die al plannen maken voor deze 'reconstructie' worden zo onnodig lang in onzekerheid gehouden, menen PvdA, VVD en CDA.

De verantwoordelijke ministers, Apotheker (Landbouw) en Pronk (Milieu) willen eerst nog overleggen met de provincies en het landbouwbedrijfsleven. Daarom zal de Tweede Kamer nog even op het wetsvoorstel moeten wachten. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Landbouw is er van vertraging geen sprake. “In de landbouwbegroting staat dat de Reconstructiewet in 1998 naar de Kamer gestuurd zal worden. Dat is nog steeds de planning”.

De Reconstructiewet bepaalt dat in gebieden waar veel varkens zijn geconcentreerd 'clusters' moeten komen van steeds een miljoen varkens, die gescheiden worden door varkensvrije zones van minstens één kilometer breedte. Zo zou de kans op besmettelijke dierziekten verkleinen. Uit het uitgelekte advies dat de Raad van State enkele weken geleden op het wetsvoorstel heeft geschreven, blijkt echter dat het instellen van die zones discutabel is. Het Centraal Planbureau (CPB) had eerder al kritiek geuit op de wet.

PvdA-woordvoerder J. Feenstra betreurt de vermeende vertraging. “Apotheker had kunnen anticiperen op de kritiek van het CPB en het niet moeten laten aankomen op het advies van de Raad van State”, zegt hij. “Het is spijtig dat er nog steeds geen helderheid is voor de boeren.”

Ook het CDA vindt de gang van zaken “betreurenswaardig”. Woordvoerder A. van Ardenne: “Het ministerie blijft hier duidelijk in gebreke.” D66'er P. ter Veer wil de behandeling van de landbouwbegroting afwachten. “Er zijn drie wetten en die moeten los van elkaar gezien worden. De krimp van de varkensstapel kan gewoon doorgaan, ook zonder de Reconstructiewet”, zegt hij.