FNV: ongelukken in bouw snel aanpakken

WOERDEN, 23 SEPT. De Bouw- en Houtbond FNV heeft gisteren bij staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) aangedrongen op een grondige aanpak van ongevallen in de bouw. De bond neemt geen genoegen meer met de eerder toegezegde analyse, maar wil ook duidelijkheid over welke instanties en bedrijven falen bij de bestrijding van dodelijke en andere ernstige ongevallen op bouwplaatsen.

In een brief aan Hoogervorst wijst de bond op de omvang van de problematiek. Uit onderzoek van de Bouw- en Houtbond blijkt dat het aantal dodelijke ongevallen in de bouw de laatste vijf jaar is gestegen van twaalf in 1993 tot 32 in 1997.

Vice-voorzitter B. Visser sluit niet uit dat het er nog veel meer zijn. “De registratie is niet waterdicht. Bedrijven zijn verplicht om te melden. Doen zij dit niet, dan kraait er geen haan naar”, zegt Visser. Een andere manier om het aantal ongevallen te herleiden is via de nabestaandenuitkeringen van de collectieve verzekering van bedrijven die onder de bouw-CAO vallen. Via deze methode worden alleenstaanden echter niet meegeteld.

Visser wijst erop dat van alle ernstige en dodelijke ongelukken op het werk 25 procent gebeurt in de bouw. Voor de Bouw- en Houtbond is het onbegrijpelijk dat de overheid de afgelopen jaren niets heeft gedaan met de waarschuwingen van de bond. “De overheid wist dat het aantal ongelukken toenam, maar heeft er niets aangedaan. Sterker nog, de aandacht voor veiligheid in de bouw is juist afgenomen”, zegt Visser.

Hij ziet verband tussen de terugtredende overheid en de stijging van het aantal ongelukken. “Werkgevers en werknemers kunnen de rol van de Arbeidsinspectie niet overnemen. Wij pleiten voor een sterke en actieve inspectie. Ook moeten de boetes voor ongevallen waarbij de werkgever nalatig is geweest, omhoog van 10.000 naar 20.000 gulden”, aldus de vice-voorzitter. (ANP)