Druk op Belgrado groeit; V-raad praat over geweld crisis Kosovo

NEW YORK, 23 SEPT. De zes landen van de Contactgroep voor ex-Joegoslavië dienen vanmiddag in de Veiligheidsraad een resolutie over Kosovo in, waarin het gebruik van geweld tegen Belgrado niet wordt uitgesloten.

Maar diplomaten hebben gezegd dat dit niet betekent dat op korte termijn militair in de kwestie wordt ingegrepen.

De resolutie, opgesteld door Frankrijk en Groot-Brittannië, is tot stand gekomen na lang overleg, waarbij met name het Russische verzet tegen de dreiging met geweld een struikelblok was. Rusland is met de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië lid van de Contactgroep. Uiteindelijk ging Rusland akkoord met een tekst, die een oproep bevat de wapens neer te leggen, vluchtelingen in Kosovo in staat te stellen naar hun woningen terug te keren en onderhandelingen te beginnen over een vreedzame regeling, die voorziet in autonomie voor Kosovo. Als Belgrado in gebreke blijft, zal de Veiligheidsraad volgens de tekst van de resolutie “verdere actie overwegen om de vrede en stabiliteit in de regio te herstellen of te handhaven”.

De resolutie wordt ingediend op grond van artikel 7 van het handvest van de VN, hetgeen betekent dat bij de 'verdere actie' geweld niet uitgesloten is en hetgeen bovendien betekent dat alle VN-leden verplicht zijn haar na te leven. De indieners hebben hun plan, een boycot van de Joegoslavische luchtvaartmaatschappij JAT in de resolutie onder te brengen, moeten opgeven.

Hoewel vanuit New York wordt gemeld dat Rusland instemt met de tekst van de ontwerp-resolutie, keerde de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Igor Ivanov, zich gisteren toch ondubbelzinnig tegen het gebruik van geweld in Kosovo. “Het gebruik van geweld in het conflict in Kosovo kan leiden tot een ernstig conflict met onvoorzienbare consequenties op de Balkan en in heel Europa”, aldus Ivanov. Hij voegde daaraan toe dat “de politieke logica voorrang moet hebben boven het geweld om middelen te vinden om de explosieve situatie in Kosovo te regelen”.

De Russische VN-ambassadeur, Lavrov, zei dat Rusland instemt met de resolutie omdat “voor een militaire interventie aanvullende toestemming van de V-raad nodig is”. dse Franse minister Védrine zei op de vraag of de resolutie militaire actie dichterbij brengt: “Dat punt is nog niet regelegd. Het is open voor interpretatie.”

De Amerikaanse minister van Defensie, William Cohen, begint vandaag een rondreis door Europa om met de bondgenoten te praten over de mogelijkheid van een NAVO-ingrijpen in Kosovo. Tijdens de rondreis staat ook de mogelijke verkiezingszege van ultra-nationalistische Serviërs en Kroaten in Bosnië op het programma van de besprekingen. Vermoedelijk vandaag wordt in Bosnië de uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen bekendgemaakt.

De Europese Unie heeft een speciale gezant benoemd voor Kosovo: de Oostenrijkse ambassadeur in Belgrado Wolfgang Petrisch. Hij moet de Amerikaanse bemiddelaar Christopher Hill bijstaan. Met de benoeming van een gezant voor Kosovo hopen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken meer invloed te krijgen op de onderhandelingen. (AP, Reuters, AFP)