Drastische bezuiniging; Herziening van Frans sociaal stelsel

PARIJS, 23 SEPT. Frankrijk gaat drastisch bezuinigen op zijn sociale zekerheidsstelsel. Het tekort van 13 miljard franc (4,3 miljard gulden) in 1998 moet volgend jaar weggewerkt zijn.

Premier Jospin en minister Aubry wagen zich daarmee aan het gevoelige onderwerp waar de regering-Juppé in '95 langdurige stakingen mee opriep en in '97 over viel. De medische wereld én Juppé's eigen RPR-partij nemen nu de zelfde kritiek in de mond die in 1996 Juppé trof: patiënten worden niet verantwoordelijk gesteld voor de medische overconsumptie, artsen moeten het meeste inleveren om de bezuinigingen op te brengen. Met name medisch specialisten worden gedwongen hun omzet te verlagen. Daarnaast wil de regering de kosten van geneesmiddelen (waarvan Frankrijk een notoire gebruiker is) drastisch omlaag brengen. Apothekers krijgen het recht een goedkoper geneesmiddel te leveren wanneer een duurder met exact gelijke werking is voorgeschreven.

Naar verwacht blijft de 'barrage des blouses blanches', zoals Libération het medisch verzet omschrijft, een probleem voor de regering. Maar minister Martine Aubry heeft het afgelopen jaar het terrein rijp gemaakt. Veel van haar plannen lijken op die van Juppé, maar zij stelt er van alles tegenover: er komt ook geld vrij voor nieuwe voorzieningen waar artsen al jaren om vragen. Bovendien zorgt zij dat, ondanks het vele gevoerde overleg, de essentiële kostenbesparende maatregelen wettelijk worden genomen. Partners in het medische veld kunnen alleen over de uitwerking nog moeilijkheden maken.

Aubry wil een systeem instellen dat de uitgaven aan geneesmiddelen scherp in de gaten houdt. Zij wil een 'goed gebruik' van de beschikbare medicijnen afdwingen. Farmaceutische bedrijven die 'profiteren van een sterke groei van hun omzet' moeten bij wijze van uitzonderingsmaatregel een extra bijdrage leveren om het gat in de begroting van de Franse sociale zekerheid te dichten.

De kosten voor de gezondheidszorg mogen in 1999 met niet meer dan 2,6 procent stijgen. De farmaceutische industrie heeft zijn omzet het eerste halfjaar '98 met 6,6 procent zien stijgen. Daarover moeten zij 1,8 miljard francs eenmalige overwinstafdracht verrichten. In '99 moet het aandeel van de 'generieke' (merkloze) geneesmiddelen verdubbelen. Dat moet 4 miljard franc besparen.

De regering-Jospin durft nog niet het verwachte tekort op AOW-uitkeringen voor de baby-boom-generatie aan te pakken. Pensioenfondsen bestaan bijna niet in Frankrijk; zij worden gezien als een doorbreking van de solidariteit tussen de generaties. Als eerste stap heeft Aubry nu oprichting van een reservefonds aangekondigd.

    • Marc Chavannes