Directeur Post weg bij Philips

ROTTERDAM, 23 SEPT. Topman Jan Post (53) gaat Philips verlaten. De voorzitter van de hoofddirectie van de Nederlandse Philips Bedrijven vertrekt per 1 oktober, nadat hij sinds 1973 bij het elektronica-concern heeft gewerkt. Post is tevens hoofddirecteur van Philips Nederland, de verkoopmaatschappij.

Volgens Philips gaat Post op eigen verzoek weg. De woordvoerder “weet niet” of hij al een andere baan heeft. Op de vraag of er sprake is geweest van conflicten of verschillen van inzicht met de raad van bestuur of met Philips-topman Cor Boonstra wil de woordvoerder geen antwoord geven. Volgens hem moet de reden van Posts vertrek beslist niet worden gezocht in onvoldoende of achterblijvende resultaten van de Philipsbedrijven in Nederland. Het is niet uitgesloten dat Post zich niet heeft kunnen verenigen met het onder Boonstra ingezette beleid om de macht van de landenorganisaties binnen het concern te beperken. Boonstra heeft, direct na zijn aantreden in 1996, de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de verschillende bedrijfssectoren overgeheveld naar business units die rechtstreeks rapporteren aan de raad van bestuur. De rol van de landenorganisaties is beperkt tot onder meer het ter beschikking stellen van faciliteiten en het onderhouden van contacten met lokale overheden.

De officiële mededeling zegt dat Post zich gaat “concentreren op activiteiten buiten de onderneming”. Over de opvolging van Post zal Philips “binnen afzienbare tijd” mededelingen doen.

Nederlandse Philips Bedrijven is juridisch gezien de baas van alle fabrieken en bedrijven van Philips in Nederland. In totaal werken bij alle Philipsbedrijven in Nederland 42.500 mensen. De topdirectie houdt zich niet alleen bezig met het runnen van de onderneming, maar roert zich ook regelmatig in de sociaal-economische organen. Post hield regelmatig lezingen over sociaal-economische onderwerpen zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

Jan Post begon ruim 25 jaar geleden zijn carrière bij Philips in de audio-divisie. Hij werkte vervolgens een aantal jaren als directeur van Philips in Pakistan en later was hij enkele jaren directievoorzitter van Philips Spanje.