'Denktank' VVD hekelt marktgerichte universiteit

ROTTERDAM, 23 SEPT. Nederlandse universiteiten moeten zich niets aantrekken van de eisen die de markt aan hen stelt en zich richten op het beoefenen van de wetenschap.

Dat schrijven Klaas Groenveld en Patrick van Schie, respectievelijk directeur en medewerker van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD, vandaag in deze krant. De marktgerichte ontwikkeling binnen de universiteit bedreigt volgens hen de toekomst van de wetenschap. De auteurs menen dat marktwerking heilzaam kan zijn, maar het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs niet mag beheersen.

De opvatting van beide liberalen staat op gespannen voet met de ideeën van andere VVD-politici. Zo stelde partijgenoot en minister Hermans van Onderwijs zaterdag in deze krant dat “universiteiten meer de markt op moeten”. Ook de Tweede-Kamerfractie van de VVD is daar voorstander van. Vice-fractievoorzitter C. Cornielje: “Wij zijn voor verzelfstandiging van de universiteiten, waarbij de overheid verantwoordelijk is voor de kwaliteit en basisfinanciering.”

De stellingname staat eveneens lijnrecht tegenover de lofzang van voormalig Shell-topman Herkströter en universiteitsbestuurders de afgelopen weken op de ondernemende universiteit.

Volgens de auteurs is het ook een kwalijke zaak dat de staat de afgelopen kabinetsperiode productienormen aan wetenschappers heeft opgelegd: “Dit verschijnsel ondergraaft de functie van de universiteit als een van de schatkamers van onze beschaving. In een samenleving die toch al steeds korter vooruitblikt, is het des te noodzakelijker dat er plaatsen zijn waar ruimte is voor terugblik en bezinning.”

De auteurs bepleiten een terugkeer naar een kleinere universiteit die zich toelegt op fundamenteel onderzoek en academische vorming, en die ruim gefinancierd wordt door de overheid. Beroepsgerichte opleidingen, zoals gewenst door bedrijfsleven en universiteitsbestuurders, zouden door het HBO moeten worden verzorgd.