Correcties & aanvullingen

Gomperts

Door een fout ter redactie is in Jaap Goedegebuure's necrologie van H.A. Gomperts De ideale criticus (in de krant van maandag 21 september, pagina 9) een zinsnede weggevallen. Daardoor lijkt het alsof Catastrofe der scholastiek verscheen in Propria Cures, en niet als aflevering van De vrije bladen. In Propria Cures publiceerde Gomperts onder de titel 'Uzzeltje' een artikel over Menno ter Braak.