Videotape

NORTHWEST ARKANSAS TIMES

Jarenlang hebben journalisten geworsteld met het trekken van een scheidslijn tussen dat wat nieuws is en wat privacy. Bij alle verkiezingen op plaatselijk, staats- en federaal niveau loopt er altijd wel iemand naar de pers met de onthulling over het overspel van een van de kandidaten. Totnogtoe hebben dergelijke issues geen rol gespeeld in het journalistieke onderzoek naar de verkiezingskandidaten, omdat het om privézaken ging die niets te maken hebben met de kwaliteiten waarover iemand moet beschikken om zijn werk goed te doen.

Als iedereen die ooit een buitenechtelijke verhouding heeft gehad ontslagen zou moeten worden, zou 68 procent van het Amerikaanse bevolking geen baan meer hebben. De regels zijn nu ingrijpend aan het veranderen.

Nu de president ervoor heeft gekozen om in zijn vrije (privé-) tijd een 'ongepaste' verhouding te hebben met een 21-jarige voormalige stageaire, in plaats van te kiezen voor zijn vrouw en dochter, en nu bewezen is dat dit zeker niet de eerste keer is dat hij op het slechte pad is beland, is seks een belangrijk issue geworden in de Amerikaanse politiek. [...] Je hebt niet de kwaliteiten van een prima donna of de paus nodig om een goede en efficiënte leider te zijn. Nodig is iemand met visie, met leiderschapscapaciteiten en met een oprecht verlangen om dit grootse land nog beter te maken.

Bill Clinton heeft zijn land schade berokkend door tegen zijn volk te liegen. Hij heeft zijn gezin onrecht aangedaan door hen te bedriegen. Maar we moeten bidden dat we, als gevolg van de fouten van de president, de politiek niet in een richting drijven die alleen maar tot verdere erosie en verval leidt. Laten we het platform van het morele oordeel verlaten en alleen op grond van de wet over het lot van Bill Clinton beschikken. We moeten verder gaan om iets te doen voor dit land, iets dat niet is gebeurd sinds Kenneth Starr het voor het zeggen heeft.