Van Boxtel bezorgd: Gemeenten worstelen met millennium

DEN HAAG, 22 SEPT. De aanpak van het millenniumprobleem bij de ministeries vertoont “een bemoedigender beeld” dan tevoren. “Reden tot zorg” is er nog bij de lagere overheden, de zelfstandige bestuursorganen en de publiekrechtelijke bestuursorganen.

Dat meldt coöridenerend minister Van Boxtel (Grote Steden) in zijn drie-maandelijkse rapportage over de aanpak van het millenniumprobleem bij de overheid. De Tweede Kamer had in een motie aangedrongen op een dergelijke rapportage, nadat ze was geschrokken over de weinig voortvarende aanpak tot dusver.

Het millenniumprobleem doet zich voor bij computers en andere electronica die de stap naar het jaar 2000 niet kunnen maken. In plaats van door te tellen van 1999 naar 2000, springen zij naar 1900, omdat slechts de laatste twee cijfers van het jaartal in de chips zijn opgenomen. Computers kunnen van slag raken en fouten maken.

De ministeries hebben inmiddels een goed zicht op welke apparatuur gevoelig is voor het millenniumprobleem. “Oplossingen zijn ter hand genomen en er wordt getest en heringevoerd”, aldus Van Boxtel.

Van Boxtel heeft in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een plan van aanpak opgesteld en 2,5 miljoen gulden toegezegd. Van Boxtel heeft aangekondigd dat er “versterkt toezicht” komt op energie- en watervoorziening, telecommunicatie en het betalingsverkeer.

Staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) waarschuwt de Tweede Kamer voor de achterstand die er in het buitenland is bij het oplossen van het probleem. Vooral arme landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië zijn zich nog nauwelijks bewust van het millenniumprobleem, schrijft hij.

Volgens Benschop is het in het belang van Nederland om ook internationaal aandacht voor de mogelijke complicaties te vragen, omdat het probleem anders wel eens “geïmporteerd” zou kunnen worden. Nederland en Groot-Brittannië willen binnen de EU aandacht voor het probleem vragen.