Toneelgroep richt zich op Arnhem

ARNHEM, 22 SEPT. Het toneelgezelschap Theater van het Oosten wil de relatie met de Arnhemse regio intensiveren. Door het huidige brede scala aan subsidievoorwaarden en het ontbreken van een bijbehorende financiering is hier tot nu toe te weinig van terechtgekomen.

Theater van het Oosten onderschrijft de aanbevelingen van de Commissie Oostelijk Toneelbestel om terug te keren naar zijn wortels in Arnhem. Het gezelschap zou ook over een eigen theater moeten beschikken en voor stad en regio aantrekkelijke producties op de planken zetten. De gemeente Arnhem moet samen met het Rijk voor de financiering zorgen.

Een actievere rol van de gemeente en in latere instantie ook van de provincies is volgens het gezelschap een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de nieuwe opzet. Theater van het Oosten vindt dat een projectgroep waarin alle betrokken kunstinstellingen zijn vertegenwoordigd, de plannen tot verbetering van de Arnhemse theaterstructuur verder moet uitwerken. (ANP)