Soeharto eens met onderzoek naar vermogen

JAKARTA, 22 SEPT. Ex-president Soeharto van Indonesië is gisteravond door procureur-generaal Andi Ghalib en coördinerend minister Hartarto van Hervorming en Ontwikkeling gevraagd om medewerking bij een staatsonderzoek naar de herkomst van zijn vermogen.

Tijdens een persconferentie vanochtend verklaarde Ghalib dat Soeharto, die op 21 mei tot aftreden werd gedwongen na een regeringsperiode van 32 jaar, het onderzoek steunde.

Samen met Hartarto, die vele jaren als minister onder de oud-president gediend heeft, zocht Ghalib Soeharto op in zijn woning aan de Sandelhoutlaan in het centrum van Jakarta. De woning van de oud-president wordt inmiddels zwaar bewaakt door vier pantservoertuigen op de oprijlaan, terwijl de straat zelf voor alle verkeer is gesloten. De twee functionarissen geven leiding aan het regeringsonderzoek dat vorige week begon naar Soeharto's vermogen.

Volgens Ghalib was Soeharto “zeer coöperatief”. “Hij wil echt de regering helpen dit probleem op te lossen in het belang van het Indonesische volk. Hij spoorde het volk van Indonesië aan om informatie over zijn mogelijke buitenlandse bankrekeningen aan de regering door te spelen.”

Een paar weken geleden liet Soeharto via het televisiestation van zijn oudste dochter Siti Hardijanti Rukmana ('Tutut') een interview uitzenden waarin hij ontkende “ook maar een cent te bezitten” op buitenlandse rekeningen onder zijn naam. Volgens sommige schattingen zou Soeharto een vermogen van 80 miljard gulden hebben vergaard. Procureur-generaal Ghalib verklaarde vervolgens geloof te hechten aan Soeharto's ontkenning “aangezien het de woorden zijn van een oud-president”. Vanochtend wilde hij niet ingaan op de vraag of hij nog steeds meent dat oud-presidenten niet kunnen liegen.

De druk op de regering-Habibie om een onderzoek in te stellen naar het vermogen van Soeharto en zijn zakenrelaties is sinds diens aftreden alleen maar toegenomen. Ondertussen kampt het land met drastisch gestegen voedselprijzen, waardoor de bevolking op vele plaatsen is overgegaan tot plunderingen van rijstvoorraden en winkels. Vorige week verklaarde minister Muladi van Justitie dat Soeharto in de gevangenis kan belanden indien hij wordt schuldig bevonden aan corruptie. Corruptie-onderzoeken worden inmiddels ook ingesteld tegen voormalige zakenpartners en kinderen van Soeharto. Maar tot op heden is niemand officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Volgens een persbericht van de procureur-generaal en minister Hartarto heeft Soeharto toegezegd dat hij president Habibie een lijst zal toesturen van zijn bezittingen in Indonesië. Over zijn mogelijke vermogen in het buitenland heeft Soeharto herhaald dat hij geen “spaartegoeden, bedrijfsaandelen of andere waardepapieren” bezit.

    • Frank Vermeulen