Primakov kiest ministers uit de oude garde

MOSKOU, 22 SEPT. Het tempo waarmee Jevgeni Primakov de nieuwe Russische regering formeert, blijft laag. Zijn moyenne is niet hoger dan één minister per dag. Gisteren benoemde hij Gennadi Koelik tot vice-premier voor landbouw. Vandaag werd de Russische ambassadrice in Athene, Valentina Matvejenko, tot vice-premier voor sociale zaken benoemd. De posten voor financiën en fiscale zaken zijn nog vacant. De interim-ministers Zadornov en Fjodorov zijn op hun post gebleven, maar hun politieke positie is onduidelijk.

Niettemin heeft president Jeltsin per decreet zijn goedkeuring verleend aan de 'structuur' van de nieuwe regering, waarin zes vice-premiers zitting hebben en de nieuwe centrale bankier Gerasjtsjenko een formele rol krijgt.

De benoemingen van Koelik en Matvejenko zijn de zoveelste aanwijzing dat Primakov zijn kabinet wil samenstellen met politici en bestuurders uit de oude garde. Koelik (64 jaar) is parlementslid voor de Agrarische Partij, die opkomt voor de belangen van de collectieve landbouw en in de Doema veelal één lijn trekt met de communisten. Koelik was de afgelopen jaren een van de belangrijkste kolchoze-lobbyisten in het parlement. Matvejenko is haar carrière begonnen in het apparaat van de communistische partij van de Sovjet-Unie.

De traagheid waarmee de kabinetsformatie zich voortsleept, heeft niet alleen economische maar ook politieke gevolgen. In Rusland lijkt zich een grootscheepse herschikking van de oude coalities af te tekenen. Gestimuleerd door de voorzichtigheid van Primakov zoeken alle politieke leiders nieuwe bondgenoten.

De coalitie tussen burgemeester Joeri Loezjkov van Moskou en de communistische partijleider Gennadi Zjoeganov is de meest serieuze. Met behulp van de oud-commandant van de grenstroepen, generaal Andrej Nikolajev, bouwen zij nu een 'links-centristisch' blok dat een van hen in 2000 aan het presidentschap moet helpen. Kritiek op dit bondgenootschap schoof Loezjkov terzijde met de opmerking dat het “niet slecht” is om het met communisten eens te zijn. Zjoeganov maakte gisteren in Straatsburg duidelijk dat het lot van de regering-Primakov grotendeels in zijn handen ligt. Als Primakov geen gehoor geeft aan zijn eisen (zoals het staken van het monetaristisch beleid en het renationaliseren van de economische sleutelsectoren) zal de communistische partij weer in de oppositie gaan, “De volgende regering zal dan vermoedelijk uit soldaten bestaan”, aldus Zjoeganov.

De sociaal-liberale oppositieleider Grigori Javlinksi probeert zoveel mogelijk afstand van Primakov te nemen. Javlinski wordt gesteund door het financieel-industriële conglomeraat Most van oud-theaterdirecteur Vladimir Goesinski, tevens eigenaar van het commerciële televisiestation NTV. Zijn populariteit is de afgelopen week, althans volgens NTV, toegenomen. Of hij een rol van betekenis kan spelen, is echter de vraag. Vrijdag is Javlinski na een hartaanval in het ziekenhuis opgenomen. Zijn leven is niet in gevaar.

    • Hubert Smeets