Nutsdenken

Het bevlogen pleidooi van Marjoleine de Vos (NRC Handelsblad, 14 september) tegen het 'simpele nutsdenken' als het gaat om (academische) opleidingen in het algemeen en tegen het standpunt van de heer Herkströter en de Rotterdamse universiteit in het bijzonder, zal niet alleen mij uit het hart zijn gegrepen. Veel minder spreekt mij haar diepe moedeloosheid aan waardoor ze niet weet hoe je 'deze onzin' zou moeten tegenspreken. Ook vraag ik me af of gebrek aan ernst - of verkeerd gerichte ernst - als effectieve diagnose kan dienen. Want welke therapie zou hier op zijn plaats zijn? Moedeloosheid helpt zeker niet.

Maar ik zou wel behoefte hebben aan een openlijke discussie in deze krant over wat we onder kwaliteit moeten verstaan als we daarin wél plaats willen geven aan culturele en menselijke waarden. Aan een discussie over de vraag of financieel nut eigenlijk nog wel een deugdelijke maatstaf is voor economische waarde - of alles wat nuttig is ook zinvol mag worden genoemd. Ik denk dat zo'n discussie inzichten zou opleveren die 'die onzin' tegenspreken en zo de breed levende moedeloosheid van ernstige mensen bestrijden.

    • Drs. S. Samson