Klachten militairen onderzocht

DEN HAAG, 22 SEPT. Bijna eenvijfde van de Nederlandse VN-militairen die in 1992-1993 met een vredesmissie zijn uitgezonden naar Cambodja, heeft gezondheidsklachten. Maar een duidelijke oorzaak, zoals het gebruik van een bepaald anti-malariamiddel of van andere vaccinaties, is er niet.

Dat melden onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis Nijmegen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij hebben op verzoek van het kabinet de ruim tweeduizend ex-Cambodjagangers benaderd met een vragenlijst over hun gezondheid na een aantal binnengekomen klachten.

Het blijkt dat 17 procent klachten heeft, ook wel aangeduid als de 'jungleziekte'. Het gaat dan om vergeetachtigheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Een klein aantal van de militairen vertoont symptomen van een posttraumatische stress-stoornis, langdurige en ernstige psychische klachten na een traumatische ervaring. Staatssecretaris Van Hoof (Defensie) stelt in zijn reactie dat het ministerie er rekening mee houdt dat bij uitzendingen ongeveer eenvijfde van de militairen met klachten terugkeert.