Eis: boete Kamerlid Van Dijke 300 gulden

DEN HAAG, 22 SEPT. Tegen fractievoorzitter Van Dijke van de klein christelijke partij RPF is vanmorgen een boete van 300 gulden geëist wegens belediging van homoseksuelen. De stichting Azimut, die belangen van homoseksuelen behartigt, wil bovendien een vergoeding van 1.000 gulden voor immateriële schade.

Het Tweede Kamerlid Van Dijke stond vanmorgen bij de rechtbank in Den Haag voor zijn uitlatingen in een interview met het weekblad Nieuwe Revu in 1996. Daarin gaf Van Dijke aan dat homoseksueel gedrag volgens de bijbel even verwerpelijk is als bijvoorbeeld fraude. “Ja, waarom zou een praktizerend homoseksueel beter zijn dan een dief?”, vroeg Van Dijke zich af.

De officier van Justitie vindt dat van Dijke door het “op een lijn stellen van de homoseksuele praktijk met misdrijven waarop straffen van 4 tot 6 jaar celstraf staan”, zich schuldig heeft gemaakt aan belediging.

Het verweer van Van Dijke dat hij niet meer had gedaan dan weergeven wat in de bijbel staat, verwierp zij: “De godsdienstvrijheid geeft niet het recht om het geloof op dusdanige wijze te verkondingen dat dit kwestend is voor anderen.”

Van Dijke heeft volgens zijn raadsman niet gezegd dat homoseksuelen dieven zijn. “Men verdraait een uitspraak door bij een vergelijking het vergelijkingpunt weg te halen. 'Een winkeldief en een serie moordenaar zijn zeer vergelijkbaar. Het percentage recidive is immer gelijk' is wat anders dan 'Een winkeldief en een seriemoordenaar zijn zeer vergelijkbaar' ”, zei hij.

Van Dijke had niet de bedoeling homoseksuelen te beledigen. Hij bekritiseerde juist de “hypocrisie bij christenen”, die de ene overtreding van een bijbels gebod zwaarder laten wegen dan een andere overtreding. Volgens de officier had Van Dijke echter moeten begrijpen dat zijn uitlatingen “nodeloos kwetsend en grievend” zouden zijn. Zij wees erop dat Van Dijke als Tweede Kamerlid betrokken was geweest bij de behandeling van de wet gelijke behandeling en daardoor op de hoogte had moeten zijn van “de gevoeligheden” hieromtrent: “Het feit dat van Dijke later zijn excuses heeft aangeboden betekent dat hij inzicht had in het beledigende karakter van zijn uitspraken”.