Duisenberg: rente eurozone omlaag

BRUSSEL, 22 SEPT. De gemiddelde rente in de landen die deelnemen aan de euro zal met ingang van 1 januari dalen. Dit heeft president Duisenberg van de Europese Centrale Bank (ECB) vanmorgen aangekondigd in het Europees Parlement. Op het ogenblik loopt de korte termijn rente uiteen van 3,2 procent in Oostenrijk tot 6,5 procent in Ierland.

Duisenberg zei dat de rentetarieven in de Eurozône uiterlijk op 1 januari 1999 gelijk moeten zijn. Volgens hem zal de rente op die datum geen gemiddelde zijn van de huidige renteniveau's in de betrokken landen, maar dicht bij het huidige renteniveau van Oostenrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk liggen. Behalve Ierland hebben ook Italië, Spanje en Portugal op dit ogenblik een hogere rente.

Volgens Duisenberg zou het beste zijn dat de renteniveau's geleidelijk naar elkaar toegroeien. Tot 1 januari heeft de ECB echter geen zeggenschap over de rentetarieven. De ECB-president wees erop dat het nog maar honderd dagen duurt tot de euro wordt ingevoerd. Daarom wordt het onvermijdelijk dat de convergentie van de renteniveau's in de eurzone “snel en geforceerd” zal zijn.

Duisenberg zei dat er geen ruimte is voor een coördinatie van het rentebeleid met de Verenigde Staten. Het gaat volgens hem nu geheel om een convergentie van de rentevoeten in het gebied van de euro, die in tweederde van de gevallen lager zijn dan de Amerikaanse rente.

De ECB-president zei niet te verwachten dat er een internationale recessie komt. Hij zei dat de ECB de verwachte groei van 1999 slechts weinig naar beneden zal bijstellen. “Alstublieft geen paniek op dit moment!” hield hij het Europees Parlement voor. “Er komt groei. Europa staat sterk. Er moet vertrouwen zijn in het beleid van Europa zelf. Wij hopen dit vertrouwen teweeg te brengen.”

Duisenberg zei dat als hij het voor het zeggen had gehad, de ECB een veel grotere rol zou spelen bij het toezicht op Europese banken dan vanaf 1 januari het geval is.In het Verdrag van Maastricht (1991) is vastgelegd dat het bankentoezicht een zaak is die op nationaal niveau moet gebeuren in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie. De ECB heeft bij het bankentoezicht een coördinerende rol.

    • Ben van der Velden