Delen van het verhoor van Clinton

Delen van het verhoor over de affaire-Lewinsky waaraan de onafhankelijk aanklager Kenneth Starr en drie van zijn medewerkers president Clinton op 17 augustus onderwierpen en waarvan de videoweergave gisteren werd vrijgegeven.

Na zeven minuten stelt de aanklager de eerste vraag over een seksuele handeling. President Clinton ontvouwt een vel papier, zet zijn leesbril op en vraagt toestemming om een verklaring voor te lezen.

“Toen ik enkele malen alleen was met mevrouw Lewinsky, begin 1996 en eenmaal in 1997, heb ik gedrag aan de dag gelegd dat fout was. Deze ontmoetingen behelsden geen seksuele gemeenschap zoals ik de definitie van die term begreep in mijn getuigenis van 17 januari 1998 [in de zaak-Paula Jones, red.]. Maar het ging wel om ongepast intiem contact. Deze ongepaste ontmoetingen eindigden op mijn aandringen begin 1997.

Ik betreur dat iets dat begon als vriendschap uitmondde in dit gedrag. En ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden. Voor zover het binnen mijn mogelijkheden ligt, zal ik de grand jury alle overige informatie geven, maar uit persoonlijke overwegingen en in een poging de waardigheid van mijn ambt op te houden, is dit alles wat ik zal zeggen over bijzonderheden in deze zaak.''

Clinton houdt staande dat er technisch gezien geen meineed is gepleegd in het verhoor van de zaak-Paula Jones op 17 januari, ook niet waar zijn raadsman Bennett zei dat er van seks “van welke soort, op welke wijze, in welke vorm dan ook” met Lewinsky geen sprake is.

Clinton: “Ten tijde van de verklaring lagen de opgepaste contacten tussen mij en mevrouw Lewinsky al ver achter ons. Dus iedereen die in algemene termen in tegenwoordige tijd zou zeggen dat er geen ongepaste verhouding is, zou de waarheid spreken.”

“Ik geloof dat toen ze haar verklaring liet opstellen - als ze meende dat een seksuele verhouding betekent dat twee mensen gemeenschap hebben - die verklaring accuraat was. En ik geloof dat de meeste Amerikanen het op die manier zouden definiëren.”

Aanklager: “Dus uw definitie van seksuele relatie is louter seksuele gemeenschap, is dat correct?”

“Nee, niet noodzakelijk louter gemeenschap, maar gemeenschap moet er wel deel van uitmaken.”

Jurylid: “Valt orale seks onder uw definitie van seksuele relatie?”

Clinton: “Nee, zoals ik dat heb begrepen valt het er niet onder.”

Jurylid: “U raakt iemands borsten aan. Valt dat volgens u onder de definitie van seksuele relatie, en valt het onder de definitie van seksuele relatie toen u onder ede een verklaring aflegde?”

Clinton: “Als de persoon die de verklaring aflegt - ik in dit geval - de borsten van een ander aanraakt met als doel haar op te winden, valt dat onder de definitie.”

Clinton legt herhaaldelijk uit dat hij zijn toevlucht zocht in spitsvondigheden omdat hij zich niet verplicht voelde de raadslieden van Paula Jones behulpzaam te zijn. In deze passage suggereert hij dat ze met opzet niet doorvroegen om hem meineed te laten plegen.

Clinton: “Ik had heel sterk het gevoel dat mevrouw Lewinsky en alle anderen die helemaal niets wisten van Paula Jones of ongewenste intimiteiten, dat zij werd lastiggevallen om politieke redenen, in de hoop schadelijke informatie over mij los te krijgen die de raadslieden van Jones vervolgens illegaal kon laten lekken.”

Vraag: “U wilt ons toch niet vertellen dat u het recht heeft meineed te plegen omdat dit een politieke zaak en een valstrik was?”

Clinton: “No sir. Maar gezien hun - de raadslieden van Jones, de mensen die me ondervroegen - hun voortdurende hardnekkige, illegale lekken, in een rechtszaak waarvan ik wist en waarvan zij ten tijde van dat verhoor ook wisten dat het juridisch en feitelijk een onzin-zaak was. Ondanks hun illegale activiteiten wist ik dat ik binnen de grenzen van de wet moest blijven. Maar ik wilde dat doen zonder erg behulpzaam te zijn. Dat probeerder ik te doen. U bent de eerste die me voorstelt dat ik ook hun advocatenwerk had moeten doen, terwijl het hen geheel vrij stond door te vragen naar wat ik precies bedoelde. Bij twee gelegenheden heeft mijn raadsman Bennett hen zelfs uitgenodigd door te vragen.”

“Het komt me nu voor dat ze met opzet niet doorvroegen, omdat ze bang waren dat ik dan een eerlijk antwoord zou geven. Ze probeerden mij in de val te lokken. En nu lijkt u te klagen dat zij hun werk niet goed genoeg deden. Ik deed mijn best, sir, op dat moment. En ik wist toen nog niet wat ik nu weet. Wilde ik alles vertellen? Nee. Schaamde ik me ervoor? Ja. Vroeg ik haar erover te liegen? Nee. Geloofde ik dat ik desondanks een waarheidsgetrouwe verklaring kon afleggen? Absoluut.”

Clinton over zijn geheugen, dat hem tijdens de verhoren zo vaak in de steek laat:

“Ik ben geschokt over het feit dat ik zoveel dingen van de laatste zes jaar ben vergeten. Ik wijt dat aan de druk en de snelheid en omvang van de gebeurtenissen in het leven van een president, waar nog de druk bijkomt van uw vier jaar durende onderzoek en al die andere dingen die zijn gebeurd. Ik ben verbijsterd dat het vaak voorkomt dat ik niet meer weet wat er vorige week is gebeurd. Mijn geheugen is niet meer wat het was omdat mijn leven zo vol zit.”

Clinton over Monica Lewinsky:

“Ze is in de grond een goed meisje. Ze is een goede jonge vrouw met een goed hart en een goed verstand. Ik denk dat ze belast is door wat ongelukkige aspecten in haar opvoeding. Ik wist dat ze over de zaak zou gaan praten op het moment waarop we het contact verbraken. Dat moest ze wel doen. Ze kon niet anders. Zo zit haar psyche in elkaar.”