'Crisisdienst beter betalen'

ROTTERDAM, 22 SEPT. De crisisdiensten van de Riagg, de instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg, vrezen een tekort aan sociaal-psychiatrisch personeel voor de nachtdiensten omdat de financiële compensatie voor nachtwerk deels is afgeschaft. De crisisdiensten gaan morgen in Nijmegen actievoeren.

De crisisdiensten zijn op grond van de nieuwe CAO voor het ziekenhuiswezen met 25 procent gekort op hun vergoeding voor nachtwerk. Dit komt neer op meer dan 450 gulden bruto per maand.

Vakbond NU'91 bevestigt dat de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen er op achteruit zijn gegaan. “Ik kan hun woede begrijpen, ze hebben echt aan het kortste eind getrokken, maar we hebben ons best gedaan”, aldus woordvoerder M. Bekker.