Couzy wil voor de VVD in de Eerste Kamer

DEN HAAG, 22 SEPT. Oud-bevelhebber der strijdkrachten H.A. Couzy stelt zich kandidaat voor de Eerste Kamer. Hij staat op de voorlopige kandidatenlijst van de VVD. De volgorde op de lijst staat nog niet vast.

Andere opvallende namen zijn die van de hoogleraren H.M. Dupuis, die medische ethiek doceert in Leiden, en U. Rosenthal, die naam heeft gemaakt met zijn 'crisis-onderzoeksteam'. Beiden zitten in de redactie van Liberaal Reveil, het blad van het wetenschappelijk bureau van de VVD.

Ook opmerkelijk is de kandidatuur van de oud-topman van het streekvervoer C.J. Nyqvist en die van de advocaat A. Voûte, echtgenoot van Tweede-Kamerlid Hella Voûte-Droste. De oud-Tweede-Kamerleden M. Kamp en J. Franssen hebben zich eveneens kandidaat gesteld. Franssen is burgemeester van Zwolle. De voorlopige lijst voor de Eerste Kamer bevat 69 namen. Op dit moment bezet de VVD 23 zetels. Het hoofdbestuur stelt de volgorde op de ontwerp-lijst vast. Het laatste woord is aan de Ledenvergadering.