Correcties & aanvullingen

Scryptogram

In het scryptogram in het Zaterdags Bijvoegsel van 19 september, pagina 43, ontbrak de opgave voor 20 horizontaal. Die moet luiden: 'roerbak'.

Van Dijke

Het artikel Van Dijke (RPF): alle zonden zijn gelijk (in de krant van maandag 21 september, pagina 3) werd geschreven door Arjen Schreuder.