Clinton (4)

Onder de dekmantel van 'eerlijk onderzoek' heeft Starr met eindeloos wroeten voor veel geld het Amerikaanse staatshoofd met wellust door de modder gesleurd. Het ontkennen van seksuele slippertjes die zijn imago, zoals blijkt, kunnen schaden maar die zijn presidentieel functioneren totaal niet raken, is iets wat iedereen in zijn plaats gedaan zou hebben. Die vragen hadden hem nooit gesteld mogen worden. Maar de rancuneuze Starr bleef net zolang wroeten tot hij Monica Lewinsky, die duidelijk zelf niets liever wilde en waarschijnlijk alles heeft gedaan om Clinton te verleiden, tot allerlei bekentenissen kon brengen, nadat ze al had moeten toegeven 'iets met Clinton te hebben'.

Uit het verleden van Monica is al bekend dat zij een seksuele verhouding met haar leraar had en bovendien over veel fantasie beschikte. Een president die onder zo grote spanning leeft en die besluiten van wereldbelang moet nemen, van meineed te betichten omdat hij zich soms even liet verleiden toe te geven aan buitenechtelijke seksuele prikkels, is absoluut onzinnig en getuigt van het kwaadaardige karakter van Starr. Hij speelt in op de meest schijnheilige sensatiebeluste eigenschappen van zijn landgenoten, hij is de echte schuldige in de zaak-Lewinsky.

    • H.C. Renardel de Lavalette