Clinton (2)

Met de publicatie op Internet van het dossier-Clinton heeft het theaterstuk 'Moord op een President' onder de regie van Kenneth Starr een climax bereikt. Het trieste is, dat Clinton dit mede mogelijk heeft gemaakt door onder ede te liegen over zijn seksuele relatie met Monica Lewinsky. Als hij toen ofwel die relatie had toegegeven ofwel gezegd had, dat hij geen uitspraken wenste te doen over zijn privé-leven, is het zeer de vraag of het zo ver had kunnen komen. Immers, Starr was in zijn onderzoek naar de voorafgaande 'schandalen' vastgelopen.

Meineed zal door velen in het Congres als een crime gezien worden en buitenechtelijke seks, ook orale seks, als een misdemeanor in de zin van de wet op impeachment. Daar komt bij, dat orale seks in meerdere deelstaten nog niet zo lang geleden, zelfs onder echtgenoten, als een seksueel vergrijp werd beschouwd en strafbaar was als een van de partners hiervan aangifte deed. Ook nu nog zullen er stellig fatsoensrakkers zijn, die deze mening delen.

Het is onbegrijpelijk, dat Starr en de hem steunende facties in republikeinse kringen zich blijkbaar niet realiseren welke enorme schade zij met deze onsmakelijke procedure toebrengen aan de status van de belangrijkste democratie in de westerse wereld en hoe groot de negatieve gevolgen ervan zijn voor de invloed van de VS op de gang van zaken elders in de wereld, die juist nu een krachtig buitenlands beleid van de VS vraagt. Clinton heeft zijn ministers sinds januari niet meer bijeengeroepen.

Als Al Gore het in zich heeft om uit te groeien tot een staatsman, doet Clinton er goed aan af te treden. Dat zal ook de positie van zijn partij de komende jaren voor de nieuwe presidentsverkiezingen alleen maar kunnen versterken.

    • Dr. G.P.M. Kruyver