Bedrijf betaalt voor gegevens apothekers

DEN HAAG, 22 SEPT. Het Britse farmaceutische bedrijf Glaxo Wellcome betaalt nog steeds apothekers voor het leveren van informatie. Het bedrijf krijgt te horen wat in het overleg tussen apothekers en huisartsen wordt afgesproken over te volgen farmaceutische therapieën. Dit overleg is onder meer ingesteld om onnodig voorschrijven van dure geneesmiddelen te voorkomen.

Ook leveren apothekers tegen betaling gegevens aan het bedrijf over het geneesmiddelengebruik van patiënten. Glaxo Wellcome heeft “baat bij goed geïnformeerde en geïnstrueerde patiënten die zijn geneesmiddelen gebruiken”, aldus een verklaring van het bedrijf. Volgens Glaxo Wellcome hebben ook apothekers en patiënten baat bij deze handelswijze.

Eind 1997 antwoordde minister Borst (Volksgezondheid) op vragen uit de Tweede Kamer dat zij dergelijke afspraken onwenselijk en ontoelaatbaar vindt. Ze gaf de Inspectie voor de gezondheidszorg opdracht onderzoek te doen naar de omvang van dit verschijnsel en naar de concrete inhoud van gesloten contracten. Naar verwachting rapporteert de Inspectie over enkele weken over haar bevindingen.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie noemt de contracten 'zeer ongewenst'. Het gevaar is volgens de KNMP dat een “apotheker onnodig dure geneesmiddelen aflevert”. De organisatie bereidt maatregelen voor om deze activiteiten van een kleine groep leden (naar schatting zo'n honderd van de ruim 1.500 gevestigde openbare apotheken) aan te pakken. “Verbieden kan de KNMP niet, maar bijvoorbeeld wel deze apothekers hun vergunning ontnemen waardoor ze hun contract met de zorgverzekeraars verliezen”, aldus een woordvoerder.

In een reactie zegt Glaxo Wellcome dat het bedrijf geen enkele wettelijke bepaling overtreedt. Ophef over de omstreden samenwerking vindt het bedrijf onnodig. “Wie kan het nu oneens zijn met de vergoeding voor geleverde diensten, zeker als die ten goede komen aan chronische patiënten en verbetering van de farmaceutische zorg.” De privacy van patiënt en arts wordt volgens Glaxo Wellcome 'volledig gewaarborgd'.