Tweede Kamer steunt Leids plan voor meer privatisering

DEN HAAG, 21 SEPT. Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, VVD, D66 en CDA steunt het initiatief van de Leidse universiteit zich los te maken uit het huidige onderwijsbestel, de markt op te gaan en zelf afspraken te maken met de overheid. Wel benadrukken ze dat de minister van Onderwijs toezicht moet houden op de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs.

De Kamerleden kunnen zich ook vinden in de Leidse wens om zelf de hoogte van het collegegeld te bepalen. Wel stellen ze als voorwaarde dat het collegegeld niet te hoog wordt. De suggestie van de Leidse collegevoorzitter Vredevoogd om dat bedrag te laten variëren van 5.000 gulden tot 50.000 gulden noemt Pvda-Kamerlid Hamer “waanzinnig”. Verder vragen ze zich af of het bedrijfsleven bereid zal zijn een substantieel deel van de 600 miljoen gulden dat de Leidse universiteit jaarlijks spendeert, te bekostigen. De overheid zal fundamenteel onderzoek moeten betalen evenals studies als bijvoorbeeld theologie waar het bedrijfsleven geen geld in wil steken. “Moet God zijn eigen theologen financieren”, vraagt W. van de Camp (CDA) retorisch. En de vraag is of bedrijven in staat zijn te anticiperen op de bekende varkenscyclus. Van de Camp:“Wat gebeurt er als het economisch slecht gaat en er minder afgestudeerden nodig zijn? Je kunt je niet veroorloven dat het bedrijfsleven dan stopt met de betaling.”