Tony Blair doet oproep; 'IMF en Wereldbank reorganiseren'

LONDEN, 21 SEPT. De Britse premier Tony Blair zal vandaag in New York een oproep doen om het internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank ingrijpend te reorganiseren, omdat deze twee 'verouderde' instellingen er niet in slagen mondiale economische stabiliteit te verzekeren.

De internationale financiële crisis die zich vanuit Azië verspreidt heeft de tekortkomingen van beide zusterorganisaties duidelijk gemaakt, aldus Blair vandaag in een toespraak voor de New-Yorkse aandelenbeurs. IMF en Wereldbank “zijn ingericht voor het coördineren van een stelsel van vaste wisselkoersen en een veel kleinere internationale stroom goederen en kapitaal”, aldus de Britse premier. daarom zijn ze niet langer toegerust voor de ecomische situatie van 54 jaar na hun oprichting.

Blair wil dat het IMF en de Wereldbank deels fuseren om slagvaardiger te kunnen optreden. Landen die voor IMF-steun in aanmerking willen komen moeten zich bovendien aan een “fiscale en financiële code” waarbij zij maandelijks op eenduidige wijze inzicht geven in hun economische kwetsbaarheden. En ten slotte wil Blair dat grote monetaire spelers in de private sector, zoals de financier George Soros, meer openheid geven over hun belangen om speculatie tegen te gaan. Het IMF en de Wereldbank liggen al langer onder vuur omdat zij de samenhang van de Azië-crisis te laat zouden hebben onderkend en wijfelachtig zouden hebben gereageerd. Ook de aanpak van de crisis in Rusland heeft het IMF veel kritiek opgeleverd. De aanstaande IMF-vergadering in Washington, begin oktober, staat in het teken van zelfonderzoek. De Amerikaanse president Clinton heeft eerder een oproep gedaan om dan te bezien welke verbeteringen in de internationale monetaire architectuur nodig zijn. Om de wereldwijde financiële turbulentie te bedwingen nam de G-7, de groep van zeven rijkste industrielanden, vorige week een gezamenlijk initiatief om de groei van hun nationale economieën te stimuleren. Groot-Brittannië is tijdelijk voorzitter van de G-7.

De Wereldbank en het IMF werden in 1944 opgericht volgens de akkoorden van Bretton-Woods en werken in elkaars verlengde. De Wereldbank steunt afzonderlijke ontwikkelingslanden met leningen voor cruciale projecten, de leningen van het IMF fungeren vooral als vangnet voor het internationaal monetair systeem.

Tijdens zijn bezoek aan New York neemt Blair met de Amerikaanse president deel aan een symposium over 'de derde weg', een door beiden aangehangen economisch model dat kapitalisme wil aanlengen met sociaal-democratische waarden. Volgens Blairs woordvoerder blijft de premier vierkant achter Clinton staan, die naar verwachting vandaag verder gecompromitteerd zal raken zodra video-opnamen van zijn getuigenis onder ede in de Lewinsky-affaire worden vrijgegeven. In een toespraak voor de Verenigde Naties biedt Blair aan om Britse troepen in te zetten voor een snelle interventiemacht onder VN-vlag.

    • Hans Steketee