Nieuwe vertraging voor 'stemmen op afstand' beleggers

ROTTERDAM, 21 SEPT. Een proef van elf grote beursfondsen met 'stemmen op afstand' door beleggers op de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen loopt opnieuw vertraging op. De groep bedrijven die hieraan werkt ziet te veel juridische haken en ogen om er volgend jaar mee te beginnen. De huidige wet, die aandeelhouders verplicht bij stemmen op afstand hun effecten lange tijd te blokkeren, is een hindernis.

Dat heeft mr. J. Winter, jurist van Unilever, zaterdag gezegd op een juristencongres in Groningen. De introductie van 'stemmen op afstand' (waarbij de aandeelhouder niet zelf ter vergadering aanwezig is) is een van de veertig aanbevelingen die de commissie Peters anderhalf jaar geleden heeft gedaan voor goed ondernemingsbestuur en meer invloed van kapitaalverschaffers.

De elf bedrijven dringen bij het kabinet aan op wetswijziging om stemmen op afstand juridisch te vergemakkelijken. Met de betrokken ministeries is al overleg gevoerd, zo vertelde Winter in Groningen. Hij verwacht echter dat een wetswijziging te laat is voor het begin van het seizoen van de aandeelhoudersvergaderingen, dat doorgaans medio maart van start gaat.

Het stemmen per volmacht (naar de Amerikaanse praktijk ook wel aangeduid als proxy voting) moet het probleem ondervangen dat beleggers zelden aanwezig zijn op aandeelhoudersvergaderingen. Dit absenteïsme maakt de stemuitslag op de vergaderingen anders tot speelbal van toevallige meerderheden. Het bedrijfsleven is daarom vanouds tegen grote invloed van beleggers.

Nederlandse bedrijven weten doorgaans niet wie hun beleggers zijn. Hun aandelen die op de effectenbeurs worden verhandeld staan niet op de naam van beleggers, zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De banken die de effecten bewaren weten wel wie welke aandelen heeft, maar geven die informatie om redenen van privacy en concurrentie niet aan het bedrijfsleven.

De groep van elf bedrijven heeft nu met de banken overeenstemming bereikt over een communicatiekanaal waarmee bedrijven direct met beleggers informatie kunnen uitwisselen. In de toekomst zullen beleggers op deze manier ook onder elkaar kunnen communiceren. Dit communicatiekanaal moet straks ook voor stemmen op afstand worden gebruikt. De inrichting van het communicatiekanaal is afhankelijk van de steun van de beursorganisatie AEX en de grote Nederlandse banken.

    • Menno Tamminga