Netanyahu laat zich inspireren door zijn vader

Israels premier Netanyahu heeft zijn anti-Palestijnse opvattingen van geen vreemde. Zijn vader deed onlangs een boekje open.

TEL AVIV, 21 SEPT. Israels premier Benjamin Netanyahu heeft de Palestijnen verantwoordelijk gesteld voor het vastlopen van het vijf jaar geleden in Oslo begonnen vredesproces. “Dat is nu iedereen duidelijk”, zei hij gisteren tijdens een tv-vraaggesprek ter gelegenheid van het joodse Nieuwjaar.

Het is Netanyahu's belangrijkste opdracht om Israel uit de “valkuil” van het akkoord van Oslo te redden zonder overeenkomsten op te zeggen, zodat de Palestijnen en anderen niet kunnen beweren dat Israel zijn beloften niet is nagekomen. Zo ziet de 88-jarige hoogleraar geschiedenis Benzion Netanyahu de rol van zijn zoon. Vader Netanyahu ontpopt zich in zijn eerste vraaggesprek met de Israelische krant Ha'arets als een onheilsprofeet, die evenals zijn zoon niet in vrede met de Arabieren gelooft. Hij heeft zich laten interviewen omdat hij vreest voor Israels toekomst als het in Oslo begonnen vredesproces met de Palestijnen zijn beloop krijgt.

Het vraaggesprek is doorspekt met ideologische elementen die terug te vinden zijn in het boek 'Een plaats onder de zon', dat Benjamin Netanyahu voor de verkiezingscampagne in 1996 publiceerde. De ideologische lijnen in dat ook in het Arabisch vertaalde boek lopen als een rode draad door de politiek van Benjamin Netanyahu. Zijn vader, een zionistische revisionist en evenals zijn zoon een hater van alles wat onder de noemer 'links' valt, zegt dat zijn zoon “in ideologisch opzicht wel wat van huis heeft meegekregen”.

In 'Een plaats onder de zon' poneert de huidige Israelische premier de stelling dat vrede met de Arabieren een illusie is en dat Israel zich achter een zwaar verdedigde veiligheidsmuur verder moet en kan ontwikkelen. Het wantrouwen van Netanyahu senior jegens de Arabieren is even absoluut als dat van zijn zoon. Volgens de professor is de constatering dat er een Palestijns volk bestaat “niets anders dan een voorwendsel om de joodse staat te liquideren”.

Voor professor Netanyahu is het zonneklaar dat er geen Palestijns volk bestaat.De Arabische groep die in Israel woont is naar zijn zeggen “een tak van de Arabische natie”. De stichting van een Arabische staat in het hart van de joodse staat (dat wil zeggen op de Westelijke Jordaanoever en in de strook van Gaza) zal “een nachtmerrie zijn” en uiteindelijk tot een grote oorlog tussen Israel en de Arabieren leiden. Dat scenario zal zich voltrekken doordat de “Arabische staat” (Palestina) een basis voor terreur tegen Israel zal zijn. Israel zal moeten “antwoorden” en dan zijn volgens de vader van Israels premier de voorwaarden voor een nieuwe Israelisch-Arabische oorlog geschapen.

Met niet veel meer dan toezeggingen dat Netanyahu en de Palestijnse leider Yasser Arafat bereid zijn elkaar in de Verenigde Staten te ontmoeten, is de Amerikaanse bemiddelaar Dennis Ross na ruim een week teruggekeerd naar Washington. Volgens Palestijnse bronnen is zijn missie mislukt omdat Israel het Amerikaanse bemiddelingsplan, dat voorziet in de overdracht van 13,1 procent van de Westelijke Jordaanoever aan de Palestijnen, blijft afwijzen.

    • Salomon Bouman