Moslims krijgen drie scholen

ROTTERDAM, 21 SEPT. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) stemt in met de komst van drie nieuwe islamitische basisscholen in Rotterdam. Hiermee komt het aantal islamitische basisscholen in de Maasstad op vijf. De drie nieuwe scholen komen vanaf augustus 1999 in de deelgemeenten Delfshaven, Kralingen/Crooswijk en Feijenoord.

Een eerdere aanvraag voor de drie scholen was in december vorig jaar afgewezen door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs Netelenbos. Zij concludeerde destijds op grond van een zogenoemde indirecte meting dat er onvoldoende groeipotentieel voor de scholen was, aangezien het percentage leerlingen in Rotterdam dat islamitisch basisonderwijs volgt, niet meer dan twee procent van het totale leerlingenbestand bedraagt.

De Rotterdamse raadscommissie voor onderwijs besloot hierop met instemming van het ministerie een directe meting uit te voeren. Ruim zevenduizend Rotterdamse ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd 0-11 jaar werd gevraagd aan welke vorm van basisonderwijs zij de voorkeur gaven. Hieruit bleek dat 9,5 procent van de Rotterdamse ouders hun kinderen het liefst naar een islamitische school zou sturen.

Uit het onderzoek bleek verder dat de voorkeur voor islamitisch basisonderwijs in Rotterdam sterk per deelgemeente verschilt. In Delfshaven, Feijenoord en het centrum was de belangstelling met achttien procent het grootst.

Volgens een woordvoerder van de gemeente blijkt uit het onderzoek dat er “enorme” belangstelling bestaat voor islamitische scholen, ook voortgezet onderwijs.