Minister: plannen herzien; Overijssel bezorgd over wegenstelsel

DEN HAAG, 21 SEPT. In Overijssel is met verontwaardiging gereageerd op de weigering van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) om garanties te geven voor snelle aanpak van enkele urgente infrastructurele knelpunten.

Volgens Netelenbos, zaterdag in Zwolle, moet nog eens grondig worden afgewogen welke projecten de meeste voorrang verdienen.

Overijssel maakt zich vooral zorgen over het doortrekken van de A50 vanuit Zwolle naar Kampen en Emmeloord. Het is nog onzeker of hiervoor in het zogeheten Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), dat volgende maand wordt gepresenteerd, geld is gereserveerd. In 1994 bij het zogeheten Hardenberger Convenant tussen het rijk en de provincie werd overeengekomen dat de regionale en lokale overheden samen 20 procent van de kosten voor hun rekening zouden nemen voor de A50 en enkele andere infrastructuurprojecten in Overijssel. In ruil voor deze bijdrage zou het rijk de projecten in de periode 1995-2000 versneld uitvoeren.

Burgemeester J. Franssen van Zwolle zei vanmorgen te verwachten dat het rijk zich aan eerdere overeenkomsten over de A50 zal houden. Zo niet, dan zou Den Haag zich volgens hem schuldig maken aan “woordbreuk”. Ook de commissaris van de koningin in Overijssel, J.A.M. Hendrikx, neemt de kwestie hoog op. “Als je kijkt naar wat er is afgesproken, kan het nieuwe kabinet daar niet eenzijdig op terugkomen”, aldus Hendrikx. Beiden sluiten juridische stappen niet uit, wanneer de A50 niet volgens afspraak wordt doorgetrokken.

Minister Netelenbos verklaarde dat er tot 2010 'slechts' 12 miljard gulden beschikbaar zijn voor verbeteringen in de infrastructuur, terwijl er voor 45 miljard aan projectaanvragen liggen. Ze wees er tevens op dat in het bijzonder een van haar voorgangsters, H. Maij Weggen, veel heeft beloofd zonder zich te bekommeren om de financiële gevolgen daarvan.

Maij-Weggen, onder wier bewind het Hardenberger Convenant werd afgesloten, ontkent de versie van Netelenbos. Volgens haar was er wel voldoende geld voor de A50 beschikbaar.