GESCHIEDENIS VAN BLOOPERS

“I just ordered a nuclear attack on the Soviet Union”, deelde Ronald Reagan ooit Amerikaanse radioluisteraars mee. De uitspraak bleek geen officiële oorlogsverklaring van de Amerikaanse president en opperbevelhebber der strijdkrachten aan het evil empire, maar een kwajongensachtige opmerking aan het begin van een radiopraatje, die niet voor het publieke oor was bestemd.

In de categorie 'oeps' hebben Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders het nooit zo ver geschopt. De open microfoon vormde hier, behalve voor koninklijke instructies inzake haardracht, vooral een uitweg voor frustratietjes, niet voor de aankondiging van een nucleaire aanval.

Jan Gmelich Meijling bijvoorbeeld, bewindsman op Defensie, had in mei 1996 enige behoefte aan het afreageren van zijn irritaties over de voortdurende kritiek van de Tweede Kamer op zijn te dure en pechgevoelige dienstvliegtuig 'Gulfstream'. Nadat hij in diezelfde Kamer enkele mondelinge vragen had moeten beantwoorden, en collega Jorritsma vervolgens aanschoof, nodigde Gmelich Meijling zijn partijgenote voor de nog openstaande microfoon uit om 'mee' te gaan 'fladderen' in zijn 'jetje'. Het was een toespeling op een reis die beiden naar Indonesië zouden gaan maken. Jorritsma sloeg het aanbod tot 'plane-pooling' met haar collega overigens vriendelijk doch beslist af.

Wat later reageerde minister Margreeth de Boer haar oplopende irritaties over de zoveelste problemen rond Schiphol af, alweer op Jorritsma. “Gezeik”, zei ze tegen haar collega van Verkeer en Waterstaat nadat de parlementsvoorzitter de uitknop niet tijdig had weten te vinden.