FOREIGN AFFAIRS

Francis Fukuyama voorziet, in een artikel in het Amerikaanse blad Foreign Affairs, een feminisering van de internationale politiek en hij juicht deze ontwikkeling toe.

Tot dusver hebben mannen het spel om de macht gedomineerd. Biologisch zijn mannen al miljoenen jaren, veel meer dan vrouwen, geneigd tot agressie. Hij voert daarvoor onder meer het onderzoek onder chimpansees in Burgers Dierenpark in Arnhem als bewijs aan. Vrouwen zijn minder snel geneigd geweld te beschouwen als een legitieme manier om conflicten op te lossen. Feministische pleidooien voor een grotere rol van vrouwen in de politiek zijn fundamenteel correct, omdat op die manier de uitwassen van mannelijke agressie kunnen worden ingedamd. De vergrijzing die zich in de ontwikkelde samenlevingen voordoet, versterkt de electorale rol van vooral de oudere vrouwen. Mannen hoeven zich tegenwoordig niet meer te onderscheiden door gewelddadig gedrag, maar kunnen hun behoefte aan sociale status nu ook kwijt op vele andere terreinen: sport, technologie, etcetera. Niet Margaret Thatcher, maar de Noorse oud-premier Gro Harlem Brundtland en de Ierse oud-president Mary Robinson bepalen Fukuyama's ideaalbeeld van vrouwelijke politiek.