'Bereken kosten politie niet door aan evenement'

ROTTERDAM, 21 SEPT. Extra politie-inzet bij grootschalige evenementen moet niet op incidentele basis bij de organisatoren in rekening worden gebracht. Gemeenten of het rijk kunnen eventueel wel een belastingheffing invoeren.

Dit advies zal het korpsbeheerdersberaad, de vergadering van burgemeesters die als korpsbeheerder verantwoordelijk zijn voor de openbare orde en veiligheid in de 25 politieregio's, eind november formeel naar minister B. Peper (Binnenlandse Zaken) sturen.

Tijdens hun laatste maandelijkse bijeenkomst hebben de korpsbeheerders het zogenoemde 'doorberekenen van politiekosten' besproken. Volgens E. d'Hondt, voorzitter van het korpsbeheerdersberaad, kunnen alleen de kosten voor extra politie-inzet die structureel is, zoals bij voetbalwedstrijden, eventueel door middel van heffingen op particuliere organisaties worden verhaald. “De regering kan voor extra agenten zorgen en de kosten verhalen, en als het rijk dat niet wil kan het worden overgelaten aan gemeenten”, aldus d'Hondt.

Volgens het regeerakkoord van Paars II zal worden onderzocht of organisatoren van publieksevenementen kunnen worden verplicht tot een bijdrage voor de kosten voor extra politie. Eerder sprak de Raad van Hoofdcommissarissen zich uit tegen het incidenteel doorberekenen van politiekosten. Volgens voorzitter B. Lutken kunnen gemeenten “wel berekenen wat bijvoorbeeld voetbalwedstrijden hun de komende tien jaar aan politie-inzet gaan kosten”.

Het korpsbeheerdersberaad is tegen het inzetten van 'bijklussende' agenten voor extra politietoezicht, omdat het normale werk daaronder zou kunnen lijden, aldus d'Hondt. Het beraad is voorstander van de oprichting van een uitzendbureau voor agenten. Uit dit landelijke bestand van agenten, dat onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken zou moeten staan, kunnen agenten worden gedetacheerd op plaatsen met een tijdelijke behoefte aan extra politie. De Nederlandse Politiebond wijst het plan af. “Je kunt niet iemand uit Groningen even naar Zeeland sturen”, aldus voorzitter H. van Duijn. “Tekorten moeten in de regio worden opgevangen.”

In 19 van de 25 politieregio's betalen gemeenten zelf aan de korpsen om structureel meer agenten te kunnen inzetten. Uit een inventarisatie door deze krant blijkt dat landelijk 361 politiefunctionarissen, minder dan één procent van het totaal, door gemeenten worden betaald. Ruim een derde van dit totaal gaat naar het politiekorps van de regio Utrecht. In het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne worden zeven fulltime agenten betaald door de private onderneming Winkelbedrijf Nederland.

    • Margriet Oostveen