Bejaarden in tehuis ouder

VOORBURG, 21 SEPT. Bewoners van bejaardenhuizen worden steeds ouder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat in 1996 72 procent van de 25.000 nieuwe bewoners tachtig jaar of ouder was. In 1985 was dat nog 60 procent. Ruim twee procent van de nieuwe bewoners in 1996 was zelfs ouder dan 94.