Zingende barones

Wie het lied op het toilet zong doet niet terzake. Wát gezongen werd des te meer. De enig juiste tekst luidt: Ploemp....kool Geef mij maar Ploemp....kool Enzovoort.

    • Prof. Dr. G.J. Bremer