Toename adoptie Chinese kinderen

ROTTERDAM, 19 SEPT. Het aantal Chinese kinderen dat door Nederlandse ouders wordt geadopteerd is de laatste jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie.

Vorig jaar was bijna een op de zes buitenlandse adoptiekinderen in Nederland van Chinese afkomst. In 1993 was dat nog een op de twintig.

De toename kan voor een deel worden verklaard door veranderingen in de Chinese adoptiewetgeving. Net als de meeste landen in de wereld, stond China vroeger niet toe dat 'zijn' kinderen voor adoptie naar het buitenland vertrokken. Maar in 1992 werd adoptie vanuit China mogelijk, en in 1994 liberaliseerde het land zijn beleid verder.

Daarnaast is de belangstelling in Nederland voor buitenlandse adoptiekinderen in het algemeen de laatste jaren gestegen. Het totaal aantal buitenlandse kinderen dat in Nederlandse gezinnen werd opgenomen nam toe van 574 in 1993 tot 666 in 1997.

Chinese kinderen zijn bijzonder aantrekkelijk voor Nederlandse aspirant-adoptieouders. Uit China komen vaak zeer jonge kinderen, baby's nog, en het zijn bijna allemaal meisjes. In 1996 kwamen 104 Chinese meisjes en 8 Chinese jongetjes naar Nederland, vorig jaar 94 meisjes en 11 jongetjes. Meisjes worden door veel aspirant-adoptieouders als aantrekkelijker beschouwd dan jongens, vanwege het idee dat meisjes zich gemakkelijker zouden aanpassen.

Volgens de Utrechtse hoogleraar adoptie R. Hoksbergen klopt dit overigens niet. Ook verwachten sommige ouders dat meisjes minder gediscrimineerd zullen worden dan jongens, en sneller kans hebben op een baan.

    • Ellen de Bruin