Rotterdam wil iets van Shell graag behouden

ROTTERDAM, 19 SEPT. Loco-burgemeester Hans Simons van Rotterdam (Haven- en Economische Zaken) gaat met Shell praten om 'na te gaan hoe de verbondenheid tussen Rotterdam en Shell gehandhaafd kan worden'. Simons zei dit gisteren nadat Shell had bekendgemaakt vier hoofdkantoren in Europa - waaronder dat van Shell Nederland in Rotterdam - te zullen sluiten.

Simons noemde het vertrek van Shell Nederland (circa 100 medewerkers) en Shell Nederland Verkoopmaatschappij (350 werknemers) uit het kantoorgebouw aan het Hofplein een 'aderlating' voor Rotterdam. Het gebouw dat Shell Nederland in 1976 betrok en destijds door de Rotterdamse ex-wethouder Mentink (D66) als de 'laatste erectie van het grootkapitaal' werd gekenschetst, is volgens Simons een karakteristieke 'blikvanger'. Het 22 verdiepingen tellende gebouw, eigendom van het Shell Pensioenfonds, was bij oplevering het hoogste van Rotterdam. Simons hoopt dat Shell een klein kantoor in Rotterdam - bijvoorbeeld voor directie en staf van Shell Nederland - zal handhaven.

Simons, die zegt verrast te zijn was door het besluit van Shell, wees erop dat de oliemaatschappij de afgelopen drie jaar meer dan drie miljard gulden heeft geïnvesteerd in haar raffinaderij in Pernis, één van de grootste ter wereld.

“De economische betekenis van Shell voor Rotterdam is dus ook zonder hoofdkantoor groot,” aldus Simons. De 350 medewerkers van Shell Nederland Verkoopmaatschappij, die in het Shellgebouw aan het Hofplein werken zullen volgens de onderneming dichter bij productie en afnemers worden ondergebracht. Daarbij kan worden gedacht aan Shell-Pernis en Shell-Moerdijk. Een woordvoerder van Shell zei gisteren dat daarover nog geen besluit is genomen, evenmin als over de vraag waar Shell Nederland zal worden gevestigd.

De voorgenomen sluiting kwam gisteren op het Shell-kantoor aan het Hofplein als een grote verrassing. Het was niet verwacht, al was het vakbondsbestuurders duidelijk dat er iets stond te gebeuren. Dat vermoeden was gerezen door bijvoorbeeld de recent aangekondigde samenwerking met Texaco en de verkoop van een rubberfabriek op Pernis.

Voorafgaand aan de aankondiging zijn de vakbonden, de ondernemingsraad en het personeel in Rotterdam gisteren ingelicht. Dat de 450 werknemers op het hoofdkantoor van Shell Nederland binnenkort de binnenstad van Rotterdam moeten verlaten, staat vast. Waar de werknemers terechtkomen is onduidelijk. De ondernemingsraad van Shell Nederland toonde zich gisteren tevreden over het is feit dat er in ieder geval nu duidelijkheid is over de sluiting.