Overleg met truckers faalt

BRUSSEL, 19 SEPT. De organisaties van vervoerders en bonden van vrachtwagenchauffers van de lidstaten van de Europese Unie zijn er gisteren niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de maximering van het aantal werkuren. Een conflict daarover leidde eerder deze maand tot stakingen die waren verspreid over het hele continent.

De gesprekken werden voorgezeten door de Europese Commissie, die na afloop ze teleurgesteld te zijn. Niettemin is de Commissie er in geslaagd beide partijen over te halen om op 30 septmber opnieuw met elkaar aan tafel te gaan zitten. Op die dag moet er een akkoord op tafel liggen, anders staakt de Commissie verdere bemiddeling, zo werd gisteren naar buiten gebracht.

“Er is een geweldige kans gemist,” zo stelde de Commissie na afloop. “Als er op 30 september geen overeenkomst is, komt de Commissie op zeer korte termijn met eigen voorstellen omtrent werktijden,” zo luidde de tekst van de verklaring.

De gesprekken van gisteren zijn een vervolg op de protesten van Franse, Spaanse en Duitse vrachtwagenschauffeurs op 8 september. Dat protest leidde tot verkeerschaos bij verscheidene grensovergangen. Bovendien was vervoer per schip vanuit een aantal havens onmogelijk geworden.

Romolo Vivarelli, secretaris van de federatie van de bonden van vrachtwagenchauffeurs zei na afloop van de besprekingen dat er vooralsnog geen plannen bestaan voor verdere acties, maar de meningsverschillen met de werkgevers zijn van fundamentele aard, zo zei hij. “Voor dit ogenblik hebben we in elk geval nog geen voornemens voor nieuwe acties of stakingen.” Daarmee ontkende hij geruchten als zouden de vrachtwagenchauffeurs op 1 oktober opnieuw op grote schaal verkeersaders gaan verstoppen.

“We willen eerst afwachten wat er op 30 september gebeurt,” aldus Vivarelli. De Europese Unie kent sinds 1993 een richtlijn voor maximale werktijden, maar het wegverkeer is daar tot nu toe van uitgezonderd. (AFP)