Netelenbos wekt irritatie bij Schiphol; Luchthaven wacht op brief

ROTTERDAM, 19 SEPT. Schiphol is geïrriteerd door het uitblijven van een officiële reactie van minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) op het Gebruiksplan 1999 van de luchthaven. De bewindsvrouw liet begin deze week via de televisie weten het plan niet goed te keuren.

Schiphol wil een nadere uitwerking en onderbouwing van dit standpunt hebben. “Wij hebben nog geen brief van de minister ontvangen”, zei een woordvoerster van de luchthaven gisteren. In de loop van de dag heeft de luchthaven wel contact gehad met hoge ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Schiphol dient jaarlijks een Gebruiksplan in, dat door de minister van Verkeer en Waterstaat moet worden goedgekeurd. In dat plan staat in detail beschreven hoeveel starts en landingen de luchthaven wil verwerken en van welke banen daarbij gebruik wordt gemaakt. Ook is berekend hoeveel lawaai dat met zich meebrengt.

Netelenbos is niet van plan haar op de televisie geventileerde mening over het Gebruiksplan nader toe te lichten. “De minister heeft alleen maar een signaal willen afgeven. Formeel is het plan nog niet afgekeurd”, zei haar woordvoerder ter toelichting.

In vervolg op de opmerkelijke mededelingen van Netelenbos laaiden de emoties deze week in de Tweede Kamer hoog op. VVD-fractievoorzitter Dijkstal was bang dat Nederland zich “belachelijk” zou maken, zijn collega Melkert werd “horendol” en premier Kok had er “geweldig de pest in”.

Netelenbos gaat ervan uit dat Schiphol, in vervolg op haar reprimande, met aanvullende voorstellen voor het Gebruiksplan komt, aldus haar woordvoerder. Schiphol wacht echter op een brief van de minister.

Netelenbos, daarin gesteund door premier Kok, vindt dat het Gebruiksplan 1999 niet door de beugel kan omdat het aantal woningen met zware geluidsoverlast rond de 14.000 ligt en niet in de buurt van de 12.000. De directie van de luchthaven wijst er echter op dat in het Uitvoeringsmemorandum van mei het aantal van 12.000 niet voorkomt.

Daarin staat wel dat het aantal woningen dat veel lawaai ondervindt lager zal zijn dan het wettelijke maximum van 15.100.

Schiphol vindt dat het alleen gebonden is aan deze afspraak, waaronder ook de handtekeningen staan van de toenmalige president-directeur Smits en de toenmalige minister Jorritsma. In het memorandum is beschreven onder welke voorwaarden Schiphol de komende vijf jaar met in totaal 100.000 starts en landingen mag groeien.