MAGNEETSCHIJF

De microscopische opnamen die zijn afgedruk bij het artikel 'Eerst autoband, nu damsteen' (W&O, 12 september) zijn afkomstig van het MESA-researchinstituut van de Universiteit Twente.