Lerarentekort

De plannen van AOB-voorzitter J. Tichelaar getuigen van weinig inzicht in het mechanisme dat het tekort aan leraren veroorzaakt heeft (NRC Handelsblad, 15 september). Door het systematisch opleiden zowel als benoemen van tweedegraads hbo-docenten voor in de eerstegraads sector (bovenbouw Havo/VWO) en het afschaffen van de derdegraads opleiding, zijn er geen docenten meer voor Mavo/VBO.

Nu komt Tichelaar aanzetten met het idee van de 'MBO-docent'. MBO'ers hebben echter nauwelijks algemeen vormende vakken gevolgd.

    • Ir. A.J.H.F.M. Keultjes