In zorg alsnog 200 miljoen voor de CAO; Kabinet komt over de brug

DEN HAAG, 19 SEPT. Het kabinet trekt nog eens 200 miljoen gulden uit voor de financiering van de CAO in de zorg. Dit voorjaar had het kabinet hiervoor al ruim één miljard gulden beschikbaar gesteld aan de werkgevers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen, thuiszorg en inrichtingen.

Het extra geld voor de CAO komt uit de begroting voor volksgezondheid. Het grootste deel van het bedrag wordt gevonden door minder uit te geven voor het onderhoud van gebouwen.

Het kabinet volgde gisteren grotendeels het advies van de ambtelijke commissie die door Kok was ingesteld om na te gaan of de rijksbijdrage van ruim één miljard gulden voldoende was om een marktconforme CAO af te sluiten.

Deze commissie vond dat een bedrag van ongeveer 180 miljoen gulden extra nodig was. Daarmee zou een loonstijging met ruim 3,6 procent (en niet zoals eerder deze week in deze krant werd gemeld met 3,2 procent), kunnen worden betaald.

Volgens Kok heeft het kabinet besloten 200 miljoen gulden uit te trekken “ook al omdat het vlakbij het bedrag lag dat deze zomer al door de commissie-Van Voorden was aanbevolen. Het is een beleidsmatige beslissing.”

De werkgevers sloten in mei, kort na de Kamerverkiezingen, met de vakbonden een éénjarige CAO die voorziet in een loonstijging met 4,35 procent, waarvan 0,75 procent als eindejaarsuitkering. De kosten daarvan bedragen ruim 1,5 miljard gulden, waarvan door het kabinet bijna 1,3 miljard wordt gefinancierd.

Volgens Kok hoeven de werkgevers niet te rekenen op nog meer geld voor deze CAO, zo verklaarde hij gisteren. Het merendeel van de werkgevers, verenigd in de Nederlandse Zorgfederatie, gaat daar nog wel van uit.

Volgens een woordvoerder van de NZf zal het kabinet in het najaar worden gehouden aan de toezegging dat de kosten van een nieuwe (marktconforme) CAO geen langere wachtlijsten of een hogere werkdruk tot gevolg mogen hebben.

De werkgevers binnen de NZf hebben onlangs gezamenlijk besloten dat zij niet zullen proberen de extra kosten van de nieuwe CAO te financieren door doelmatiger te gaan werken, maar door te snijden in de behandeling en verpleging van de patiënten, waardoor onder andere langere wachtlijsten ontstaan, zo bevestigt een van de woordvoerders.