Enquête naar val Srebrenica, zegt Karremans

ROTTERDAM, 19 SEPT. Kolonel T. Karremans, oud-bevelhebber van de Dutchbat-eenheid in Srebrenica, wil het liefst een parlementaire enquête naar de val van de moslim-enclave die door Nederlandse troepen werd beschermd. “Als commandant en oud-militair van Dutchbat sluit ik me aan bij het groeiend verlangen om een parlementaire enquête te starten. Alleen op deze wijze kan worden vastgesteld wat waar is van hetgeen in de media wordt beweerd”, aldus Karremans.

Hij schrijft dit vandaag in een artikel op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Het is voor het eerst sinds zijn overplaatsing naar de Verenigde Staten dat de bekritiseerde Dutchbat-commandant in het openbaar reageert op de onlangs weer opgelaaide discussie over de val van Srebrenica op 11 juli 1995.

Karremans reageert nu omdat voor hem “de maat vol is”. Hij heeft zich de afgelopen jaren “voortdurend gestoord aan het beeld in de media over de gebeurtenissen waarbij ik zo nauw betrokken was en over de verhoudingen in het bataljon waarover ik in Srebrenica het bevel heb gevoerd”. Even erg steken hem de uitspraken van degenen “met wie ik mij tot dusverre collegiaal en loyaal verbonden voelde”.

Hij is teleurgesteld door uitspraken van een aantal generaals buiten dienst en oud-minister van Defensie Voorhoeve. “Oud-bevelhebber Couzy zou beter moeten weten en het is ongelooflijk dat de voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging, generaal-majoor b.d. Bruurmijn, zich op deze manier in het debat mengt”, schrijft Karremans.

Uit zijn artikel blijkt verder dat Karremans spijt heeft van de door hem gedane uitspraken dat legerleider Mladic “een groot strateeg” is en dat er in de oorlog in Bosnië geen 'good guys of bad guys' bestonden. De uitspraak heeft volgens hem geheel ten onrechte de indruk gewekt “dat ik waardering zou hebben voor deze oorlogsmisdadiger”. “Dat is niet het geval, de uitspraak was fout en had nimmer geplaatst mogen worden”, aldus Karremans.

Karremans deelt mee dat hij in de afgelopen tijd een boek heeft geschreven over de gang van zaken in de zomer van 1995 toen Srebrenica werd veroverd door het leger van de Bosnische Serviërs en duizenden moslimmannen onder het oog van Dutchbat werden afgevoerd. Het boek zal “een dezer maanden” verschijnen.