ÉÉN 3

Wijlen mijn vriend Jo Vermet wist al in 1940 dat ruim 30 procent van alle waargenomen grootheden begint met het cijfer 1 (als men eventuele eerste nullen weglaat). Ik weet niet of hij Benford kende. Zijn verklaring: waargenomen grootheden zijn verhoudingen tot een gekozen eenheid. De statistische verdeling moet onafhankelijk zijn van de grootte der gekozen eenheden. Hieraan voldoet alleen een uniforme spreiding over een log-schaal. (Zie stellingen bij dissertatie H. de Vries 1942).

    • Dr. G.Diemer