Dispuut beursgang vertraagt Roccade; Uitstel presentatie tegenvallende cijfers

ROTTERDAM, 19 SEPT. Automatiseerder Roccade heeft de presentatie van de halfjaarcijfers uitgesteld. De vertraging heeft te maken met tegenvallende prestaties en nog steeds niet afgeronde besprekingen met de overheid over een beursgang van het Voorburgse bedrijf.

Dit hebben bronnen binnen en rondom Roccade (4400 medewerkers) bevestigd. Directievoorzitter H. Bosma had zich intern sterk gemaakt om de bekendmaking van de beursgang samen te laten vallen met de presentatie van de halfjaarcijfers op 24 september. Bosma, die tijdens de moeizame onderhandelingen met de overheid veelvuldig met zijn vertrek heeft gedreigd, wil eerst een beslissing over de beursgang voordat hij de cijfers naar buiten brengt.

Een woordvoerster van Roccade ontkent dat 24 september als datum is genoemd voor de presentatie van de halfjaarcijfers. “Ik weet niet hoe u aan die datum komt. We hebben gewoon nog wat gegevens nodig”, stelt ze bijna drie maanden na de afronding van het eerste halfjaar. Verschillende bronnen bevestigen dat de presentatie wel degelijk komende donderdag zou zijn. Een zegsman van het betrokken ministerie van Binnenlandse Zaken wil niets over 'de lopende onderhandelingen' zeggen.

Het vervreemden van het voormalige Rijkscomputercentrum (RCC) begint tragikomische vormen aan te nemen. Tot vorig jaar heeft de overheid getracht Roccade te verkopen aan een branchegenoot. Na een biedingsprocedure in 1997 bleek Getronics aanvankelijk 1,2 miljard gulden over te hebben voor het bedrijf, maar de onderhandelingen met de overheid liepen later vast. Vooral omdat Getronics uiteindelijk toch minder wilde betalen.

Afgelopen zomer is de Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch met een onderzoek naar de voor- en nadelen van een beursgang van Roccade (in 1997 omzet 804 miljoen, nettowinst 35 miljoen) gekomen. Volgens insiders was het rapport (“de nodige mitsen en maren”) niet onverdeeld positief over een beursgang.

Een van de belangrijkste problemen is Roccades relatief lage winstniveau, waardoor de opbrengst voor de overheid tegen kan vallen. Het automatiseringsbedrijf, dat met name langlopende opdrachten aanvaardt en veel gemeenten als klant heeft, is niet te vergelijken met beurslievelingen als CMG en Getronics. Nu de resultaten over het eerste halfjaar ook nog tegenvallen, wil het bedrijf eerst een nader onderzoek voordat de cijfers naar buiten komen.

Het dreigende millenniumprobleem is een andere heikele kwestie die de opbrengst voor de overheid kan laten tegenvallen. De automatiseerder heeft aangegeven dit probleem - het dreigende vastlopen van computers bij de overgang van 1999 naar 2000 - onder de duim te hebben, maar het is de vraag of beleggers zich niet huiverig zullen tonen. Ook topman Risseeuw van Getronics noemde het millenniumprobleem als oorzaak van de mislukte onderhandelingen. “De systemen die Roccade draait zijn zo kritisch voor de samenleving dat we geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het millenniumprobleem wilden accepteren”, aldus Risseeuw eind vorig jaar.

De lange duur van de onderhandelingen met de overheid maakt het millenniumprobleem alleen maar actueler, tot grote frustratie van Roccade. Voormalig staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken schreef de Tweede Kamer begin mei dat in juli van dit jaar een definitief besluit zou worden genomen.

    • Erik van der Walle