België zal waterramp gedeeltelijk vergoeden

BRUSSEL, 19 SEPT. De Belgische regering heeft gisteren besloten de overstromingen van deze week tot natuurramp te verklaren. Daardoor kunnen degenen die schade hebben geleden als gevolg van de wateroverlast een beroep doen op een tegemoetkoming uit het rampenfonds.

In de nacht van afgelopen zondag op maandag liepen laaggelegen gebieden in een groot aantal plaatsen tussen Antwerpen en Luik onder water als gevolg van hevige regenval. Gisteren was nog niet op alle plaatsen de wateroverlast voorbij, hoewel het peil in rivieren en beken overal aan het dalen was. Het verwijderen van water uit woonwijken is sinds twee dagen versneld doordat uit Nederland afkomstige pompen zijn ingezet die vier miljoen liter water per uur kunnen verwerken.

Er is nog geen zicht op de totale omvang van de waterschade. In veel woningen zijn kelders ondergelopen en heeft het water in benedenverdiepingen enkele dagen een meter hoog gestaan. De meeste Belgen zijn niet verzekerd tegen schade door overstromingen. Gisteren zijn in enkele plaatsen schade-experts aan het werk gegaan. In veel gevallen heeft het water niet alleen apparatuur zoals wasmachines en centrale-verwarmingsinstallaties onklaar gemaakt en meubels onherstelbaar beschadigd, maar hebben ook woningen zelf grote schade opgelopen. Zo zijn door de waterdruk veel vloeren zwaar beschadigd.

De uitkeringen van het Belgische rampenfonds zijn aan zeer gedetailleerde regels gebonden. De uitkeringen zijn niet gebaseerd op de werkelijke waarde van verloren gegane goederen.

In 1990 is vastgelegd welk bedrag per voorwerp kan worden uitgekeerd. Zo krijgt iemand die een nieuwe koelkast moet kopen afhankelijk van de grootte van het apparaat een bedrag tussen de 440 en 660 gulden uitgekeerd.