'Andere meting van lawaai vliegtuigen'

ROTTERDAM, 19 SEPT. De vaststelling van de hoeveelheid lawaai die vliegtuigen bij het landen en stijgen op Schiphol op diverse plaatsen in de omgeving produceren moet op de helling. Het huidige cumulatieve jaarcriterium, uitgedrukt in Kosten-eenheden, is gebaseerd op berekeningen en daardoor onbetrouwbaar. Beter is het over te stappen op een aanpak waarbij werkelijk gemeten lawaai in de rekenmethode wordt geïntegreerd.

Dit stelt dr.ir. M. Boone, werkzaam bij het laboratorium voor geluidbeheersing en akoestische beeldvorming van de TU Delft. Om de geluidniveaus op strategische plaatsen rond Schiphol adequaat vast te stellen heeft Boone de afgelopen maanden simulatieberekeningen gedaan, uitgaande van zogeheten array-technologie. Hierbij wordt het geluid per vliegtuig niet gemeten door één microfoon, maar door een driedimensionale configuratie van 46 gekoppelde microfoons in de vorm van een kruis met een staander. Het voordeel is dat omgevingsgeluiden geen hinder opleveren en dat meer vliegtuigen tegelijk zijn te monitoren. Idealiter zou een netwerk van deze arrays voortdurend direct geluidgegevens aan de verkeerstoren kunnen doorgeven, die daarop beslist hoe, waar en wanneer een vliegtuig het beste kan landen of vertrekken: dynamisch geluidmanagement.

Vliegtuiglawaai valt nu onder de luchtvaartwet van Verkeer en Waterstaat, waarbij de Rijksluchtvaartdienst is belast met de controle op de naleving. In de Kosten-eenheid (Ke), in de jaren zestig in het leven geroepen door de Delftse hoogleraar C.W. Kosten en alleen in Nederland in gebruik, zijn de samenstelling van de luchtvloot, het aantal vluchten, de verdeling over de aanvliegroutes, de meetlocatie, een definitie van 'hinder' en een straffactor voor nachtvluchten verwerkt. Waarmee ook de psychologie en de politiek de uitkomst beïnvloeden.

Een nadeel van de Kosten-aanpak is dat de berekening van de geluidshinder uitgaat van het maximale lawaai dat het vliegtuig bij een passage maakt, een getal dat in een tabel wordt opgezocht. De nachtnormering, onlangs naar aanleiding van de commotie rond de nachtvluchten op vliegveld Beek ingevoerd om de hoeveelheid slaapverstoring vast te stellen, neemt het aanzwellen en uitsterven van vliegtuiglawaai wel mee. Nieuw in de aanpak van Boone is dat niet vermeend geluid het uitgangspunt is, maar series nette metingen. De geraamde kosten van een prototype op basis van de Delftse array-technologie bedragen circa 500.000 gulden.

    • Dirk van Delft